Informatie nieuwe leden

Welkom bij H.V. United Breda! In deze brief vindt u kort wat informatie over onze vereniging. Het geeft slechts een korte indruk dus mocht u nog meer vragen hebben, dan kunt u daarmee altijd terecht bij de trainer of coach van het team waarin u of uw kind gaat spelen, of bij iemand van het bestuur.

Waar staat United Breda voor?

United Breda wil al haar leden met plezier laten handballen op hun eigen niveau. Topsport en plezier gaan hand in hand. Dit begint bij de jeugdleden, die we begeleiden en opleiden tot volwaardige handballers. Bij de senioren is er voor ieder niveau speler een team. Ook gezelligheid vinden we belangrijk, daarom organiseren we door het jaar heen allerlei activiteiten en jaarlijks het Pinkstertoernooi; ons eigen buitentoernooi.

Trainingen

De meeste teams van United Breda trainen twee keer per week. De trainingstijden zijn te vinden op onze website. Van september tot medio april wordt er binnen in een sporthal getraind (meestal in Sporthal Ganzerik Haagse Beemden). In de zomermaanden (medio april tot eind juni) wordt er op de buitenvelden getraind bij onze eigen kantine (Ganzerik 82, Haagse Beemden; bij de velden van vv WDS). Bij een training heeft u het volgende nodig:

  • Sportschoenen (binnen- en buitenschoenen) en sportkleding: sokken, sportbroekje, shirt en een eigen handbal.

Wedstrijden en competitie

Alle teams spelen in het weekend competitiewedstrijden. Meestal is dit de ene week ‘thuis’ in Breda en de andere week ‘uit’ bij een andere vereniging in de buurt. Vervoer naar de uitwedstrijden wordt geregeld door het team zelf. Bij jeugdteams worden ouders gevraagd om af en toe voor vervoer te zorgen naar de uitwedstrijden.

De zaalcompetitie loopt van september tot en met maart. De wedstrijden voor deze competitie worden binnen gespeeld. In de zomermaanden wordt een veldcompetitie gespeeld. Deze wedstrijden vinden buiten plaats op ons eigen asfaltveld of bij een andere vereniging.

Wat verwachten we van leden en ouders van jeugdleden?

Lid zijn van een vereniging is méér dan alleen trainen en wedstrijden spelen. Er moet veel geregeld worden om de vereniging draaiende te houden. Bij ons geldt: “United zijn we met z’n allen”. Daarom nemen alle leden vrijwillige taken op zich. Alle seniorleden en ouders van jeugdleden kunnen worden ingezet om een bardienst te draaien in onze eigen kantine. Daarnaast worden leden ingezet als scheidsrechter of tijdwaarnemer en om te helpen bij activiteiten en onze eigen acties om extra geld in het laatje te brengen.

Ook in het bestuur en commissies verdelen we de taken. Over enkele weken zullen wij u benaderen om uw eerste ervaringen te horen en om te bekijken, welke vrijwillige taak u op zich zou willen nemen.

Informatie?

De meeste informatie zal u ontvangen via de teamverantwoordelijke of trainer/coach van het team waarin u of uw kind gaat spelen. Daarnaast zijn er nog een aantal manieren waarop de vereniging haar leden informeert:

  • via email ontvangt u periodiek informatie die al onze leden aangaat
  • via onze Facebook pagina kunt u op de hoogte blijven; zoek op “United Breda” en like onze pagina.

Categorieën en teamindeling

United Breda heeft verschillende teams. Bij de jeugd wordt ingedeeld naar leeftijd, bij senioren bepaalt het spelniveau van spelers in welk team men speelt.  Alleen bij de jongste jeugd (F-jeugd t/m D-jeugd) handballen jongens en meisjes samen, bij de andere jeugdteams zijn er afzonderlijke jongens- en meisjesteams.

Contributie

De contributie bestaat uit twee onderdelen: verenigingscontributie en bondscontributie. De verenigingscontributie wordt door alle leden maandelijks door middel van een automatische incasso betaald. Hiervan betalen we als vereniging bijvoorbeeld de zaalhuur, de trainers en andere algemene verenigingskosten. Daarnaast wordt één keer per jaar een bondscontributie via een automatische incasso in rekening gebracht bij alle spelende leden, als dekking voor de kosten die de handbalbond aan ons berekend voor deelname aan de competitie en verzekeringen. De hoogte van de bondscontributie wordt jaarlijks door het de bond vastgesteld. Zowel de hoogte van de verenigingscontributie als die van de bondscontributie is op de website terug te vinden.

Privacy beleid  

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hanteert de vereniging een strikt privacy beleid met betrekking tot de geregistreerde  persoonsgegevens van haar leden. De inhoud van dit beleid is op de website van de vereniging terug te vinden onder het kopje “Over ons / Privacyverklaring”.